Autobu Iveco e-Way koji je predstavljen na sajmu autobusa Bussworld u Briselu, demonstrirao je svoje mogućnosti, tako što je tokom 12 sati, neprekidne vožnje prevezao 527 km, bez dopunjavanja baterija.

Potrebno je napomenuti, da unatoč Ivecovom logotipu, zapravo testiran postojeći autobus Heuliez GX 337 Elec, te da se takav rezultat ne može ostvariti u realnim uslovima vožnje.

Naime postignuti rezultat ostvaren je na stazi, u kontrolisanim uslovima. Autobus dužine 12 m, sa NMC baterijom kapaciteta 350 kWh je bio potpuno opterećen, na ljetnim gumama, sa isključenim sistemom za kondicioniranje zraka, a vožen je prosječnom brzinom od 46,6 km/h.

Test je započeo 10. Oktobra u 10:00h, a završen u 21:41h. Padala je lagana kiša, dan je bio vjetrovit, a temperatura se kretala između 10 i 15 °C. Za gotovo 12 sati neprekidne vožnje autobus je prevezao 527 km, a baterija se ispraznila na 4% raspoloživog kapaciteta.

U realnim uslovima vožnje, najbolji rezultat do sada, ostvaren je u avgustu, tako je autobus na redovnoj liniji u Hafenlohru (Njemačka) prevezao 416 km.