Električno pokretani kamioni Fuso eCanter prvezli su više od milion kilometara, što odogovara obilasku 25 puta oko svijeta.

Naime prije dvije godine, je započela isporuka ovih kamiona korisnicima, i do sada ih je isporučeno oko 150 primjeraka, a korisnici u u velikim svjetskim gradovima: New York, Tokyo, Berlin, London, Amsterdam, Paris i Lisbon.

Ovi kamioni imaju ukupnu dozvoljenu masu od 7,49 tona, doseg od oko 100 km, a u prosjeku dnevno prevezu između 30 i 80 km, te u potpunost zadovoljavaju dnevne potrebe dostave u urbanim sredinama.

Trenutno inženjeri prikupljaju podatke i povratne informacije, kako bi ovi kamioni u budućnosti bili još bolji i kako bi unaprijedili proizvodnju koja se odvija u pogonima Kawasaki u Japanu i Tramagal u Portugalu.