Renault EZ-FLEX je kompaktno i okretno vozilo koje je osmišljeno za neprimjetno kretanje po gradovima.

Imajući u vidu zaista kompaktne dimenzije: dužina 3,86, širina 1,65 i visina 1,88 m, nudi tovarni prostor zapremine 3,3 m3. To je postignuto izuzetno kompaktnim cockpitom, sa svojstvima pravog lakog komercijlanog vozila i odličnim manevarskim sposobnostima, budući da je krug okretanja svega 4,5 metara.

Naime, prostor za vozača je kreiran kako bi zadovoljio potrebe gradske isporuke: širok pristup vozačevom sjedištu olakšava ulazak i izlazak, a kontrolna tabla je vidljiva i pruža lak pristup brojnim informacijama, te nudi pristup uslugama i aplikacijama preko pametnog telefona, a sve to uz odličnu vidljivost i preglednost, neuophodnu za vožnju u urbanim sredinama.

Tovarni prostor je optimiziran, a sa visinom tovarne platforme od 760 mm omougćuje jednostavan i lak pristup, te mogućnost prilagođenja i konfigurisanja u skladu sa različitim potrebama profesionalnih korisnika.

Budući da je Renault EZ-FLEX potpuno električno pokretano vozilo, ne stvara buku i polutante, te mu je omogućen pristup gradskim područjima, gdje vozila sa SUS motorima nisu dobrodošla.

Svojim električnim dosegom od 150 km, potpuno je prilagođen gradskoj dostavi, budući da dostavna vozila u visokourbanim sredinama, u prosjeku prevezu oko 50 km dnevno.

Planirano je da desetak vozila Renault EZ-FLEX bude dato na korištenje stručnjacima, kompanijama, gradovima i opštinama u Evropi, a eksperimentalna faza će trajati oko dvije godine.

Vozilo je opremljeno senzorima, koji će prikupljati podatke za bolje razumijevanje upotrebe, a profesionalci će ove podatke obogatiti svojim povratnim informacijama tokom eksperimenta. Prikupljaće se različiti tipovi podataka: geolokacija, kilometraža, doseg, upotreba otvora, brzina, zaustavljanja, itd. Ovi podaci će se zatim prenositi preko povezanog sistema vozila, bilo u realnom vremenu ili jednom dnevno, kako bi se razumjela stvarnost svakodnevnog kretanja.

Analiza svih ovako prikupljenih podataka i povratnih informacija će omogućiti Renaultu da osmisli vozila koja su bolje prilagođena razvoju urbanističke logistike. Cilj je da učesnici u ovakvom ekosistemau testiraju vozilo i njegove mogućnosti u realnim uslovima, kako bi dobili zajedničku viziju urbane mobilnosti.

Kroz ovaj eksperiment, Renault pokreće novi pristup u pripremi i kreiranju inovacija sutrašnjice. Ovaj fleksibilni pristup, koji je proboj u automobilskoj industriji, veoma je blizak praksi koja se koristi i u drugim sektorima.

U svijetu u kojem rastući trend urbanizacije dovodi do toga da više od 60% stanovništva živi u gradovima do 2030. godine, kretanje ljudi nije jedini aspekt koji se može preispitati. Nova era također zahtijeva transport roba koji mora biti fleksibilan i pouzdan, što ključne riječi u novim zahtjevima potrošača, u vrijeme kada je značajn rast online kupovine. Ova potreba za sve bržim i preciznijim rokovima isporuke povezana je sa sve oštrijim regulatornim ograničenjima u gradovima i gradskim centrima, što je u skladu sa Renaultovim motom: „Održiva mobilnost za sve, sada i ubuduće“