Scania kao proizvođač autobusa i Nobina, kao najveći operator javnog trabsporta u nordijskim zemljama, započinju saradnju, kako bi testirali autonomne električne autobuse na redovnim rutama u Stockholmu.

„Tehnologija je sada dovoljno zrela da pokrenemo testove u realnim uslovima rada autobusa na javnim putevima, čineći ovaj projekat jednim od prvih te vrste u Evropi, sa autobusima ove veličine. Projekat će pružiti obilje informacija za dalji razvoj velikih autonomnih autobusa, prije uvođenja u proizvodnju“ kaže Karin Rådström, šef odjeljenja za autobuse, Scania.

Ispitivanja će se sprovoditi u dvije faze, u početku bez putnika, a potom s putnicima. Sigurnost je prvi prioritet tokom ispitivanja, a u autobusima će biti vozač koji će pratiti njihov rad i pomagati putnicima.

„Mi u Nobini smo veoma angažovani na uspostavljanju onoga, što vjerujemo da će biti važan dio budućeg javnog prevoza. Ovi testovi će pružiti mnogo informacija i iskustava u pogledu praktičnih svakodnevnih aspekata upravljanja i rada autonomnih autobusa i mogućnosti da više ljudi putuje javnim prevozom. Zahtjevi za autonomne autobuse neće se razlikovati od onih u drugim operacijama, uključujući pouzdanost, sigurnost i dostupnost“ kaže Henrik Dagnäs, direktor Nobina Sweden.

Dva Scania Citywide LF električna autobusa će povezati brzo rastuću novu stambenu zonu Barkarby, otprilike 20 kilometara od centra Stockholma, sa obližnjom metro stanicom. Autobusi će biti u službi duž nove namjenske 5 km duge trase sa četiri stajališta. U početku, planirano je da se jedan kilometar vozi autonomno. Tokom druge faze testova, očekuje se da će oko 300 putnika svakodnevno koristiti ovu uslugu.

Saobraćajnim i kontrolnim sistemima za autonomne autobuse zajednički će upravljati Scania i Nobina.

Razvojni projekat je već počeo i probni period je planiran da počne 2020. Tokom ispitivanja, podaci će se prikupljati, na primjer, o prosječnim brzinama, neprekidnom radu, pravovremenom dolasku na stanice, odstupanjima i zadovoljstvu putnika.

U Barkarbiju je već u toku nekoliko inovativnih projekata javnog saobraćaja koji su opisani kao najsavremeniji gradski saobraćajni sistem na svijetu. Projekti uključuju prve električne autobuse u Evropi koji se samostalno voze u redovnom saobraćaju.

Informacije o autobusima:

Model: Scania Citywide LF (niski pod), dužina 12 m, električni pogon, punjenje u depou, kapacitet 80 putnika (25 sjedišta)

Nobina je najveći i najiskusniji provajder javnog gradskog prevoza u nordijskom regionu. Stručnost kompanije u pronalaženju, tenderisanju i aktivnom upravljanju ugovorima o javnom autobuskom prevozu, u kombinaciji sa dugoročnim kvalitetom, čini Nobinu liderom u pogledu profitabilnosti, razvoja i inicijativa koje promovišu zdraviju industriju.

Svakodnevno, Nobina osigurava da gotovo milion ljudi dođe na posao, u školu ili na druge aktivnosti, pružajući usluge javnog prijevoza u Švedskoj, Norveškoj, Finskoj i Danskoj.

Osim toga, Nobina nudi posebne usluge javnog prevoza pod brendom Samtrans na švedskom tržištu.

Kompanija sa sjedištem u Solni (Stockholm) ima više od 11.000 zaposlenika.