Scania u okviru inicijative EU Civitas Eccentric, u saradnji sa gradom Stokholmom, McDonaldsom i logističkim partnerom HAVI i Kraljevskim tehnološkim institutom u Stokholmu, sprovodi testove plug-Naime, zbog ograničenja nivoa buke tokom noćnih sati, isporuke i distribucija u centru Stockholma, obično, nisu dozvoljene.

Budući da plug-ih nibridni kamion može voziti na lelektrični pogon više od 10 km, gotovo bešumno, isporuke se mogu obavljati tokom noćnih sati. Također, kamion kao gorivo koristi HVO (Hydrotreated Vegetable Oil – hidrotretirano biljno ulje), pa je aktivna emisija CO2, smanjena za 90%.

Uz to, kamion je povezan i koristi usluge geolokacije, kako bi pomogao vozaču i smanjio smetnje zbog zakonskih ograničenja u urbanim centrima. Tako, prilikom ulaska u unaprijed definisane zone, vozilo se automatski prilagođava postojećim propisima, kao što su standardi emisije polutanata, nivoa buke i ograničenja brzine.

Kamion svaku veče krće od skladišta kompanije HAVI na 22 km dug put do centra grada, kojom prilikom kao gorivo za SUS motor koristi HVO. Prilikom ulaska u centar grada, vozilo se automatski prebacuje na električni pogon, te obavlja distribuciju u saobraćajno neopterećenim ulicama – od jednog do drugog McDonalds restorana.

Baterija se puni i regenerativnim kočenjem, a kod jednog od restorana je ugrađen punjač, kako bi se baterija dopunila tokom utovara/istovara robe.

„Ovo rješenje objedinjuje najbolje od dva svijeta. Kamion vozi tiho i bez emisija u osjetljivim urbanim područjima, ali može i da putuje sa punim opterećenjem na autocestama bez graničnih vrijednosti sa minimalnom emisijom CO2, zahvaljujući biogorivu“ kaže Camilla Eklöf, menadžer za sigurnost i zaštitu okoliša u kompaniji HAVI.

EU Civitas Eccentric inicijativa fokusira se na inovativna rješenja za održivu mobilnost u prigradskim i gradskim sredinama i logistiku bez emisija polutanata u urbanim centrima. Inicijativa uključuje gradove Stockholm, Madrid, München, a aktivna je u Njemačku, Rusiji, Bugarskoj, Turskoj, Finskoj i Švedskoj.