Renault Trucks je najavio gradnju novog istraživačko-razvojnig centra  u mjestu Saint-Priest. Ovaj centar je dio ambiciozbnog 5-godišnjeg plana izgradnje novih objekata koju su pokrenuli Renault Trucks i Volvo Group.

Novi objekat će se prostirati na više od 11.300 m2, na tri etaže, a projektovanje je povjereno firmi ARCHIGROUP i biće među 10 najvećih istraživačko-razvojnih centara u Francuskoj. Novi objekat će biti izgrađen u ekološkim standardima i trošće 25% manje energije nego što trenutno propisuju zakoni u Francuskoj. Također, novi centar je projektovan u skladu sa preporukama High Quality Environmental standard (NF HQE Environmental Certification for Sustainable Buildings) i imaće certifikate održivosti, te riješenu kompletnu infrastrukturu napajanja energijom i vodom, kao i sisteme kanalizacije, prerade otpadnih voda i čvrstog otpada.

Sa ovim novim centrom, dodatno će se pojačati reputacija obližnjeg pogona u Lyonu, budući da će centar u Saint Priestu zapošljavati oko 1.000 radnika.

Građevinski radovi će započeti na ljeto ove godine, a objekat će, uz kancelarijske, imati i posebne kreativne prostore, sa velikim ostakljenim površinama i prilivom prirodnog dnevnog svjetla.

Očekuje se da će novi istraživačko-razvojni centar početi sa radom prvom polovinom 2021. godine.