Ispravno podešen krovni deflektor između tegljača i poluprikolice može uštedjeti do 1% goriva na dugim putovnjima autoputem.

Kako bi svojim korisnicima uštedjeli gorivo, u Scaniji su pripremili jednostavan prekidač instaliran na tabli sa instrumentima, kojim se može podešavati visina krovnog deflektora.

„Pogrešno pozicioniran krovni deflektor između tegljača i prikolice za samo 6 cm dovodi do povećanja potrošnje do 1%, a greška od 10 cm povećava potrošnju i do 1,5%“ tvrdi Per Elofsson, stariji tehnički menadžer za aerodinamiku u Scaniji.

Nakon isporuke kupcu, krovni deflektor se podešava prema visini načešće korištene prikolice, a uobičajeno je da da deflektor bude postavljen malo (2 -3 cm) iznad nivoa krova prikolice. Međutim, kada  tegljač promijeni prikolicu, trebalo bi ponovo podesiti deflektor, što nije tako brzo i jednostavno.

Sa najnovijim sistemom, jednostavnim postupkom i pritiskom na prekidač prema dole ili prema gore, krovni deflektor se može brzo i lako podesiti, te tako postići željena ušteda goriva.