VDL Bus & Coach je potpisao ugovor sa kompanijom GVB, pa će isporučivati električne autobuse VDL Citea Electric za javni transport u Amsterdamu.

U okviru ovog projekta će biti isporučen 31 električni autobus za javni transport u Amsterdamu, čime će se značajno smanjiti zabađenje i buka u gradu. Za početak će bit isporučeno 9 autobusa SLF-120 Electric i 22 zglobna autobusa SLFA-180 Electric, a u budućnosti, VDL će isporučiti još 69 električno pokretanih autobusa.

Od 2020. godine, u Amsterdamu će na linijama 15,22 i 36 saobraćati električni autobusi, koji će u potpunosti zamijeniti dizelske autobuse.

U bliskoj budućnosti, u Amsterdamu planiraju nabaviti flotu od 200 električnih autobusa, pa će javni transport u gradu biti potpuno elektrificiran. Uz autobuse će biti isporučeni i (spori) punjači, koji će tokom noći puniti autobuse u depou (Garage West).

Autobuse Cites SLF-12 pokreće elektromotorni pogon Siemens 1DB2016, snage 153 kW, koji se napaja iz baterijskog bloka kapaciteta 216 kWh, dok za pogon autobusa  SLFA-180 korisit Siemens 1DB2022 snage 210 kW, sa baterijom kapaciteta 288 kWh.