Honda je protekle godine na sajmu CES u Las Vegasu predstavila koncept nazvan 3E-D18 Autonomous Work Vehicle, odnosno radno vozilo zasnovano na ATV-u (All Terrain Vehicle).

Honda je na taj način pokušala pokazati mogućnost pravca razvoja tehnologija koje bi omogućile da se vozilo, koristeći GPS i brojne senzore, samostalno kreće i obavlja poslove koji se ponavljaju. Drugačije rečeno, takvo vozilo bi se moglo programirati da prati ekoga ili nešto, ili da se po unaprijed određenoj putanji preveza iz tačke A u tačku B, i da takvu ranju može ponavljati.

Kako bi pokazali mogućnosti, Honda je tokom protekle godine obavila testiranje u tri različita okruženja.

Prva primjena je bila obrezivanje korova koji raste oko kompanijinih solarnih panela u Sjevernoj Karolini (North Carolina), vozilo zaprevoz opreme vatrogasne brigade u Coloradu, te za prikupljanje plodova koledža za agaikulturne nauke u Californiji.

Budući da je vozilo u svim ovim okolnostima pokazalo dobre rezultate, u Hondi su odlučili da je samovozeći ATV spreman za ‘Veliki Svijet’ , a Honda ima velike planove.

„Honda je pokazala svoju viziju autonomnog radnog vozila, u formi koncepta, na sajmu CES, pa smo vozilo testirali u relanim uslovima, da pokažemo vrijednost i sposobnosti ove jedinstvene mašina“ rekao je Pete Wendt, stariji planer u naprednog proizvodnog planiranja, Honda R&D Americas.

„Honda je u potrazi za dodatnim partnerstvima, kako bi unaprijedila tehnologiju i razvoj dodataka, koji će proširiti mogućnosti i primjenljivost ovakvog autonomnog radnog vozila“ dodaje Pete Wendt.

U narednom preiodu, Honda će tražiti odgovarajuća tržišta za svoje inovacije, sa nadom da će pronaći različite partnere i stvoriti različite dodatke koji će ovo vozilo učiniti još upotrebljivijim i primjenljivijim.  Takvo vozilo bi se moglo koristiti za spasilačke svrhe i prvu pomoć u ugroženim predjelima, za različite radne zadatke, kao što je prevoz tereta ili čišćenje snijega, u rudarstvu, ili za istraživanje polarnih ili tropskih predjela.