Uz investiciju od 6 miliona eura, nakon 10 mjeseci gradnje, Volkswagen Commercial Vehicles otvraju novi testni centar za mjerenje emisija izduvnih gasova. Novi testni sentra, pokriva površinu od 10.000 m2, a smješten je u krugu tvornice u Hanoveru, u Njemačkoj.

Budući da sva nova vozila u Evropi, podliježu primjeni WLTP procedure za mjerenje potrošnje i emisije polutanata, te da je neophodno konstantno provjeravanje usklađeno sa ovom procedurom, ovakva investicija je opravdana.

„Nova zgrada i najsavremenija oprema koja je u nju instalirana, omogućiće nam da reproduciramo potrebne testne cikluse sa visokom preciznošću“ izjavio je Metin Karsak, menadžer za testiranje emisija polutanata.

U objektu su dvije testne prostorije, u kojima su pultovi sa ležištima od livenog željeza, sa bazama ispunjenim betonom, te granitnom pločom debelom 20 cm, kako bi se spriječile vibracije. Osim toga, u krovnoj konstukciji je glavna kontrolna stanica, u kojoj se prate sve faze testnih ciklusa. Precizno vaganje, sa preciznošću od 0,001 mg, obavlja se u posebnoj prostoriji, u kojoj pritisak od 3 hpa sprečava prodor stranih čestica. U toj prostoriji se održava konstantna temperatura od 22°C, uz relativnu vlažnost zraka od 45%.

Kako bi se osigurali optimalni uslovi, te omogućilo dosljedno dobijanje mjernih rezultata, sistem klimatirzacije održava temperaturu u glavnoj sali na propisanom nivou od 23°C.

U ovom testnom centru zaposleno je 15 radnika koji rade u dvije smjene.