Mercedes-Benz Trucks je isporučio električno pokretan eActros kompaniji TBS Transportbeton iz Mannheima. Ova kompanija je poznata po proizvodnji visokokvačlitetnog betona i cementa, te bogatom ponudom dodatnih usluga i proizvoda za svoje kupce.

TBS Transportbeton će u narednom periodu testirati eActros u izvedbi sa dopuštenom masom od 25 tona, koji će se koristiti za prevoz letećeg pepela od termoelektrane (na ugalj) u Mannheimu, do postrojenja za miješanje u gradskoj luci. Kamion će svakodnevno saobraćati na ruti dužine 7 – 8 kilometara (u jednom pravcu) po 8 puta u toku smjene, a prevoziće teret (pepeo) neto mase 10 tona.

Budući da je dosg kamiona oko 200 km, tokom jedne smjene nije potrebno dopunjavanje. Baterijski blok ima kapacitet od 240 kWh, a vrijeme punjenja zavisi od snage punjača i može trajati 2 sata (sa punjačem snage 150 kW), do 11 sati (sa punjačem snage 20 kW).

Razvoj i testiranje teškog električnog kamiona u operacijama kratkog radijusa sponzorisano je kao dio projekta Koncept ELV² strane njemačkog federalnog ministarstva za životnu sredinu BMUB (Bundesumweltministerium) i federalnog ministarstva za ekonomske poslove energija BMWi (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie).