Renault Trucks nastavlja sa konceptima Optifuel Lab, pa nakon uspješnog projekta  Optifuel Lab 2  pokreće pojekat Optifuel Lab 3, sa kojim želi istražiti mogućnosti smanjenja potrošnje goriva za 13%.

Partneri ovog projekta, uz Renault Trucks su:  Faurecia, Michelin, Total, FRUEHAUF, Wezzoo, Benomad, Styl'Monde, Polyrim, Enogia, IFP Énergies nouvelles, LMFA (École centrale de Lyon) i IFSTTAR. Projekat Optifuel Lab 3 je dio projekta FALCON (Flexible & Aerodynamic Truck for Low CONsumption) koji sponzoriše French Public Investment Bank BPI France.

Optifuel Lab 3 je fokusiran na optimizaciju aerodinamike, guma predviđanja vožnje, većeg iskoritenja energije i smanjenju gubitaka.

Optimizacija aerodinamike postiže se poluprikolicom varijabilne geometrije, koja mijenja svoj oblik sobzirom na sadržaj tovarnog prostora. Ovu prilagodljivu poluprikolicu pripremili su partneri u projektu FRUEHAUF i Styl’Monde.

Osim toga, i tegljač T-serije je aerodinamički unaprijeđen, sa novodizajniranim prednjim dijelom, kao i kamerama koje zamjenjuju retrovizore.

Michelin je pripremio posebne gume sa smanjenim otporom kotrljanju. Optimiziran je prediktivni tempomat, kao i sistem hlađenja. Uz to, koriste se maziva nižeg viskoziteta, a toplotna energija izduvnih gasova se koristi za rekuperaciju u Rankineovom termodinamičkom ciklusu.

Testovi na Optifuel Lab 3 će biti sprovoedeni tokom naredne godine, a biće objavljeni 2020. godine.