Vera je, novo transportno rješenje koje može doprinijeti efikasnijem, sigurnijem i čistijem transportu.

Naime, radi se o potpuno novoj vrsti tegljača, autonomnim električno pokretanim vozilima, vezanih za cloud uslugu i centar za kontrolu saobraćaja. Tegljači su opremljeni sistemima za autonomnu vožnju, sa mogućnošću preciznog lociranja, te detaljnim praćenjem i analizom ostalih učesnika u saobraćaju, kao i mogućnošću precizne reakcije.

Centar za kontrolu saobraćaja kontinuirano prati kretanje transporta i za svako pojedino vozilo održava njegovo tačno vrijeme, prati punjenje baterija, sadržaj tereta i čitav niz drugih parametara.

Kao i u industrijskoj proizvodnji, brzina kretanja i pozicija su prilagoženi tako da se izbjegne nepotrebno čekanje i poveća preciznost isporuke. Na ovaj način će se izbjeći stvaranje rezervnih zaliha, smanjiti otpad i povećati dostupnost.

Ovakvi tegljači se mogu koristiti za redovne i ponavljajuće transportne operacije, na relativno kratkim rastojanjima, sa velikim količinama robe i visokom preciznošču isporuke. Tipičan primjer je transport izmežu logističkih čvorišta, ali je ovo rješenje primjenljivo i u drugim slučajevima.

Vera je autonomni, električno pokretani tegljač, kompatibilan sa postojećim sistemima i poluprikolicama. Zahvaljujući električnom pogonu, nema emisije polutanata i nema visokog nivoa buke. Omogućen je transport u billo koje doba dana ili noći, a zahvaljujući senzorskom sistemu, sigurnost tereta, kao i ostalih učesnika u saobraćaju, nije ugrožena.