Mercedes-Benz Vans predstavlja revolucionaran koncept mobilnosti, koji ide izvan postojećih ideja autonomnih vozila. Vision URBANETIC briše granice između transporta ljudi i robe, a omogućuje održiv i efikasan transport ‘on demand’ , sa inovativnim pristupom za ispunjenje transportnih potreba u gradovima, primjenljiv u različitim poslovnim sektorima.

Ovaj koncept smanjuje zakrčenost u gradskom saobraćaju, oslobađa gradsku infrastrukturu opterećenja, te doprinosi i unapređuje kvalitetu urbanog života.

Kao dio holističkih sistemskih rješenja, Vision URBANETIC se obraća urbanim izazovima i nudi inovativnost. Vizionarski koncept zasniva se na samovozećoj, električno pokretanoj šasiji, na koju se može postaviti nadgradnja/karoserija po potrebi. Kao vozilo za ‘ride-sharing’, Vision URBANETIC može prihvatiti do 12 putnika, dok je cargo modul predviđen za prihvat do 10 EPAL paleta.

Tovarni prostor je dugačak 3,7 metara, dok je ukupna dužina vozila 5,14 metara. Uz to, koncept prihvata IT infrastrukture koja u realnom vremenu analiziraju opskrbu unutar definisanih područja. Rezultat će biti flota samovozećih i efikasnih vozila sa fleksibilno planiranim rutama, za sve transportne potrebe. Sve to čini da Vision URBANETIC bude temeljni koncept urbane mobilnosti.

Zahvaljujući umrežavanju, procjeni lokalnih iformacija i inteligentnoj kontroli, sistem, ne samo da analizira trenutne potrebe, već i ‘uči’ iz njih, kako bi bio sposoban da predvidi i reaguje na buduće potrebe. Na primjer, sistem, korištenjem podataka sakupljenih u kontrolnom centru, može identificirati gužvu i mjesta na kojima sa ljudi okupljaju, te fleksibilno reaguje, kako bi zadovoljio novonastale potrebe. Takav sistem može ragovati fleksibilno i nije zasnovan na rigidno određenim rutama i redu vožnje.

Mercedes-Benz Vans ima ambiciozan cilj – predviđanj transporta više ljudi i robe sa manje vozila na gotovo nepromijenjenoj putnoj infrastrukturi, kako bi se olakšao trnsport u gradskim centrima i istovremeno ispunjavali stalnorastući zahtjevi za mobilnošću. To bi, u krajnjoj liniji, omogućilo bolji kvalitet urbanog života – sa fleksibilnim i udobnim kretanjem ljudi, efikasnim i održivim prevozom robe, znatno nižim emisijama buke i zagađenja, i većom slobodom u urbanističkom planiranju.

Kao potpuno umreženo vozilo, Vision URBANETIC je dio ekosistema u kojem se želje za komercijalnim i privatnim mobilnostima prenose digitalno. Vision URBANETIC prikuplja ove potrebe i ispunjava ih sa veoma fleksibilnim voznom parkom, što značajno olakšava korištenje postojećih resursa.

Da bi se postigao ovakav nivo fleksibilnosti, Vision URBANETIC je opremljen različitim zamjenljivim nadgradnjama/karoserijama u zavisnosti od namjene. Kao vozilo za vožnju ljudi, Vision URBANETIC nudi prostor za do dvanaest putnika. Moduli se mogu prebacivati automatski ili ručno, a automatizirani proces traje samo nekoliko minuta.

Sistem se zasniva na autonomnoj platformi za vožnju na sa odgovarajućom nadgradnjom, te uključuje sve funkcije vožnje, što znači da autonomna šasija može ići na svoju sljedeću lokaciju bez nadgradnje. Apsolutnu sigurnost garantuju višestruke (redundantne) komponente za sve relevantne radnje, kao što su upravljanje, kočenje i ubrzanje.

Cargo modul služi kao klasični prevoznik robe. Zahvaljujući podnožju sa promjenljivim opterećenjem, može se podijeliti na dva nivoa i transportiovati do 10 EPAL paleta. Prostor za teret ima zapreminu od 10 m3. Alternativno, vozilo može biti opremljeno potpuno automatiziranim sistemima za tovarni prostor i koristi se kao mobilna stanica za isporuku roba. Omogućeno je i više slučajeva upotrebe, jer se koncept može opremiti širokim spektrom nadgradnji za različite aplikacije.

Zahvaljujući potpuno automatiziranom radu bez upravljača, operativni troškovi se značajno smanjuju. Osim vremena punjenja baterija i perioda održavanja, svako vozilo može biti u upotrebi 24 sata, 365 dana u godini.

Odsustvo vozačke kabine, također, oslobađa prostor za dizajniranje enterijera. Volan, pedale, instrument tabla i čitav kokpit – su stvar prošlosti. Prostor se umjesto toga, može koristiti za dodatne putnike ili veći obim robe.

Sistemska rješenja omogućuju kontinuiranu adaptaciju rute, koristeći informacije o saobraćaju u realnom vremenu. Rukovanje voznim parkom je također dio IT sistema, a moguće je korištenje i u ograničenim područjima, kao što su fabričke hale ili aerodromi.

Nepogrešiv električni pogon, bez buke i zagađenja, nudi veliki komercijalni potencijal.

Mnogi ljudi i dalje gledaju na autonomna vozila sa određenim stepenom skepticizma. Da bi se ovo riješilo, Vision URBANETIC usvojio je novi pristup. Vozilo koristi višestruke kamere i senzorske sisteme kako bi u potpunosti posmatrao svoje okruženje i aktivno komunicirao sa njim. Na prednjoj strani vozila je displej velikog formata, koji informiše pješake, koji namjeravaju da pređu ulicu ispred njega, da ih je primijetio.