Renault Trucks je 2016. godine pokrenuo EDIT (Efficient Distribution Truck), kolaborativni projekat sa partnerima: Valeo, Lamberet, Michelin, BeNomad, INSA Lyon i IFSTTAR.

Cilj pojekta je ostvarenje uštede goriva od 13%, u urbanom i regionalnom saobraćaju.

U cilju validacije projekta, kao referentno vozilo, Renault Trucks D WIDE Euro 6,19-tonski tegljač, posebno pripremljen i opremljen u saradnji sa partnerima.

Urban Lab 2 je nakon sedam mjeseci testiranja i 4.500 preveženih km na otvorenim putevima ili na testnom pultu, postigao početne ciljeve. Urban Lab 2 koristi 12,8% manje goriva nego Renault Trucks D Wide (referentno vozilo), ili drugačije rečeno štedi 3,5 litra goriva i 9 kg CO2 na 100 pređenih km.

Da bi se stvorio testni ciklus, koji bi bio statistički reprezentativan (za distributibutivne operacije i kontrolisanu temperaturu), inženjeri u Renault Trucksu, koristili su bazu podataka koja je sadržavala preko 8.000 km mjerenja. Ovaj ciklus se sastoji od 12 km vožnje u urbanim sredinama, 50 km na regionalnim putevima i 57 km na autoputevima.

Prije testiranja, i Urban Lab 2 i referentno vozilo su prolazili testni pult, a izrađen je detaljan izvještaj o učinku pogonskih sklopova vozila, kako bi se osiguralo da su oba vozila koja su korištena za projekat reprezentativna.

Testiranje je obavljeno na putevima, testnim pultovima (gdje su svi temperaturni uslovi simulirani, kontrolisani i reproducibilni) i korišćtnjem simulacionog softvera, u cilju korelacije mjerenja. Pored toga, testovi su sprovedeni sa referentnim vozilom, a svaka od tehnologija razvijenih u okviru projekta bila je posebno procijenjena.

Tokom projekta, pokazano je da je aerodinamika jedan od ključnih faktora za smanjenje potrošnje goriva, pa ja uz izmjene na samom tegljaču, pripremljena i posebna poluprikolica, pa je čitava kompozicija aerodinamički efikasna.

Uz očigledne prednosti hibrida (48 V), veliki značaj imaju i gume, pa je Michelin pripremio prototipe guma za potrebe projekta.

Projekat EDIT potvrdio je značaj korištenih tehnologija, i postigao ciljanu uštedu (prvobitno planirana ušteda j bila 13%) od 12,8%.

Rad u laboratorijama je pomogao u boljem razumijevanju fizičkih mehanizama koji vode ka uptedama, te u razvoju tehničkih rješenja za buduće proizvode, posebno kada su u pitanju emisioni standardi.