Kompanije Renault i NELT sarađuju uspješno duži period, a plod takve saradnje je
isporuka preko stotinu vozila sa značkom Renaulta i Dacije, uz jedinstvenu
postprodajnu uslugu. Shodno zadovoljstvu klijenta i novim potrebama za efikasnije
poslovanje, Renault je isporučio NELT-u flotu novih automobila Clio Serviser četvrte
generacije.
Kada kompanija, koja važi za broj jedan u primjeni potpunih rješenja u distribuciji i logističkim
uslugama, želi održati rejtnig lidera onda za partnere u poslovanju traži isključivo
profesionalce iz samog vrha. Renault i NELT uspješno sarađuju godinama, a do sada je
saradnja krunisana isporukom preko stotinu vozila sa značkom Renaulta i Dacije.
Nova flota klimatiziranih modela Clio Serviser četvrte generacije, inače provjerena i
optimalna valuta kod svih vodećih kompanija koje u paketu traže ekonomičnost, izdržljivost i
niske troškove održavanja, isporučena je NELT-u u varijanti benzin-plin koju karakteriše
trošak goriva od svega 5-6 KM na 100 kilometra. Riječ je o tvorničkoj teretnoj varijanti
nosivosti 520 kg i zapremine teretnog prostora od jednog kubika s vrlo primamljivom
startnom cijenom od 18.786 KM bez PDV-a.
Poštujući klijentovu specifičnu poslovnu politiku i održavanje jednakog i ažurnog tretmana
prema svim učesnicima u lancu poslovanja, Renault je osigurao zamjenska vozila koja su
uvijek dostupna klijentu, čak i pri pružanju usluga limarsko-lakirerskih i opštih mehaničarskih
radova u garancijskom roku vozila. Kao i uvijek do sada, Renaultova flotna vozila u paketu
jedinstvene postprodajne usluge prema klijentu obilježavaju fiksni troškovi održavanja uz
nenadmašne garancijske uslove od 5 godina ili 100.000 pređenih kilometara.