Volvo Trucks predstavlja Volvo Connect, novi korisnički portal koji nudi jedinstveni interfejs za digitalne usluge i funkcije. Na taj način Volvo Trucks svojim klijentima dodatno olakšava pristup svim prednostima digitalizacije i povezivanja.

Vlasnici kamiona i prevoznici, sve više koriste telematiku i digitalne usluge, kako bi poboljšali produktivnost i efikasnost svog poslovanja. Istovremeno, to takođe znači povećanje različitih sistema i interfejsa. Uvođenjem portala Volvo Connect, brojne digitalne i povezane usluge će biti dostupne u  jednom, korisnički prilagođenom portalu. Volvo Connect će biti pokrenut u septembru ove godine i u narednim godinama će se redovno ažurirati i proširivati.

Volvo Connect korisnicima omogućuje pristup važnim uslugama i informacijama potrebnim za vođenje i razvoj svakodnevnog poslovanja na jednom mjestu. Osim upravljanja voznim parkovima i planiranje održavanja, sistem će podržavati još mnoge aspekte, uključujući pomoć u upravljanju i usklađenost sa zakonima, a informacije i usluge koje su najvažnije će biti brzo i lako dostupne.

Volvo Trucks će zajedno sa pokretanjem portala Volvo Connect, također pokrenuti Data Access, novi servis koji omogućuje da se podaci o vozilima čuvaju i budu dostupni preko clouda, u skladu sa Remote FMS (rFMS) standardom. Na taj način će podaci biti integrisani sa postojećim sistemima i omogućuju korištenje podataka od vozila, a koristi se za transportne operacije sa mješovitim flotama kamiona, bez obzira na model ili proizvođača.

Između ostalih usluga, uključena će biti i Dynafleet sigurnosna služba, koja pomaže klijentima praćenje ponašanja u vožnji, aktivne sigurnose sisteme vozila, kao i stanje vozila, te prati ključne komponente i pomaže pri identifikaciji potencijalnih kvarova, ili za hitnu popravku, ili za sljedeći redovni servis vozila.

„Za početak, Volvo Connect će uključiti ove tri usluge, kao i dodatne usluge uključujući Dynafleet i Service Planning. Vremenom ćemo proširiti raspoloživi sadržaj i kupci će moći odabrati širok spektar informacija, funkcija i usluga, kako od nas, tako i eksternih programera, koji će pomoći u optimizaciji različitih aspekata poslovanja.“ kaže Carina Holm, menadžerica projekta, Volvo Connect.

Portal Volvo Connect je razvijen kao dugoročno rješenje, jer će omogućiti proistup novim funkcijama i dalje razvijanje usluga, što će pomoći korisnicima u digitalnoj tranziciji.

Uvođenje potrala Volvo Connect i raspoloživog sadržaja će pratiti vremenski planovi na različitim tržištima.

Činjenice: portal Volvo Connect

Volvo Connect kombinira digitalne i povezane usluge u jedan, jedinstveni interfejs, što olakšava pristup informacijama, novostima i funkcijama koje su neophodne za pokretanje efikasnog svakodnevnog poslovanja.

Primjeri funkcija koje će biti uključene su:

Dynafleet, novo ažurirana verzija sistema upravljanja voznim parkom Volvo Trucks

Service planning (planiranje usluga,) aplikacija za pregled redovnih usluga i održavanja

Data Access (pristup podacima), novi servis koji omogućuje čuvanje i pristup podacima o vozilima , bez obzira na proizvođača ili model kamiona

Dynafleet Safety Service, aplikacija osmišljena za praćenje i dentifikaciju sigurnosnih indikatora, koji se potom mogu koristiti za obuku vozača

Vehicle Status (status vozila), servis za praćenje ključnih komponenti u vozilu i identifikaciju potencijalnih grešaka, za hitnu popravku, ili za sljedeći servis vozila

Asset Management (upravljanje imovinom), pregled sredstava flote, uključujući, ali ne ograničavajući se na vozila

Workshop History (historija radionice), pregled popravaka i detalja o tome šta je urađeno na svakom vozilu u radionici

Volvo Connect je razvijen u partnerstvu sa Connected Solutions, organizacijom unutar Volvo Grupe koja vodi razvoj i funkcionisanje povezanih usluga i rješenja