Vlada Njemačke je odlučila da sufinansira istraživački projekat „Trucks for German eHighways“ sa ciljem testiranja i razvoja elektro-putne tehnologije za eHighways. Istraživanje grupe Volkswagen, zajedno sa kompanijom Siemens, će razviti tehnologiju i električne hibridne tegljače za dugoročnu upotrebu, koje će isporučiti Scania.

Projekat „Trucks for German eHighways“ (Kamioni za Njemačke elektrificirane autoputeve) ima za cilj smanjenje emisije CO2 iz komercijalnih vozila. Tokom 2019. i 2020. godine električni pogon će biti testiran na tri nova Njemačka elektrificirana autoputa. Projekat sufinansira njemačka vlada preko BMUB-a, saveznog ministarstva za životnu sredinu, zaštitu prirode i nuklearnu sigurnost.

Jedna testna cesta će biti izgrađena na A1 Autobahnu, dionica Schleswig-Holsteinu u blizini Lübecka, druga u Hessenu na A5 Autobahnu južno od Frankfurta, a treća u Baden-Württembergu, na saveznom autoputu B462.

„Za dugolinijski transport, Scania vidi elektrificirane puteve kao obećavajuću tehnologiju za održivu budućnost. Elektrifikacija vozila se brzo razvija i sa svojim ekološkim, socijalnim i ekonomskim prednostima, ona će igrati važnu ulogu u prelasku na transportni sistem bez fosilnih goriva“ kaže Claes Erixon, izvršni podpredsjednik istraživanja i razvoja u Scaniji.

Istraživačkim projektom upravlja Volkswagen Group Research, koji će doprinijeti resursima i znanjima, u vezi sa elektrifikacijom vozila, i za putnička vozila, i istražiti sinergije za elektrifikaciju teških komercijalnih vozila.

U prvoj fazi projekta, Scania će pripremiti dva električna hibridna prototipa kamiona sa različitim pogonima: jedan će imati jednu bateriju kapaciteta 15 kWh, a drugi će imati više baterija i veći kapacitet.

Slično Scianinim tekućim testovima električnih hibridnih kamiona na elektrificiranom putu u Švedskoj, na Njemačkim testovima će biti Scania kamioni opremljeni pantografom, koji je razvio Siemens, postavljen na kabinu.

„Scania će ući u ovaj novi projekat sa svim našim dosadašnjim iskustvom iz švedskog projekta. U Njemačkom projektu, najvažnija područja istraživanja biće analiza i optimizacija koncepta pogona, upravljanja energijom, hibridnog prenosa, starenja baterija i nove generacije sistema hlađenja“ kaže Christer Thorén, menadžer projekta u Scaniji.

U sklopu Scanijinog cilja da se prebaci na održivi transportni sistem, kompanija radi na nekoliko projekata, u cilju ubrzanja napretka tehnologije elektrifikacije za urbani i dugolinijski transport. Scania je takođe učestvovala u inovativnoj inicijativi Švedske i Njemačke o mobilnosti i elektrificiranim putevima. Projekti konkretnog partnerstva kao što je „Trucks for German eHighways“ su još jedan dokaz Scanijinog pristupa inovacijama, zajedno sa partnerima iz javnog i privatnog sektora na integralan način. Scania vjeruje da može pomoći u pronalaženju najkraće udaljenosti i vremena u održivom transportnom sistemu.