Kompanija Link Transit iz Washingtona, pokrenula prvi javni bežični sistem brzog punjenja autobusa u Sjevernoj Americi, na stanici Columbia (Wenatchee, Washington).

Kompanija  Momentum Dynamics pripremila je  sistem bežičnog punjenja snage 200 kW, ugrađenog u kolovoz, pa se autobus (BYD K9S), puni tokom stajanja. Snaga ovakvog punjača je 208 kW i osgurava punjenj brzinom od 3,4 kWh u minuti, što je u stvari polazna tačka za brzo punjenje velikih vozila. Vrijednost ovakve instalacije je oko 250.000 američkih dolara, pa će Link Transit tek donijeti odluku o široj primjeni.

Ovaj sistem je prvi put stavljen u svakodnevnu upotrebu u javnom saobraćaju, te za samo nekoliko minuta stajanja, omogućuje vožnju u dužini od 10 do 20 km, odnosno ukupno dnevno putovanje od 150 do 240 km.

Da bi bili konkurentni sa dizelskim autobusima, električni autobusi moraju biti u mogućnosti da voze cjelodnevno, da se dopunjavaju tokom vožnje, te pune tokom noći u depou. Prednosti električnih autobusa su: nulte emisije polutanata, daleko niži operativni troškovi, jednostavno održavanje i niži nivo buke.

Prethodno, Link Transit je eksperimentisao sa nadzemnim provodnicima i ‘žičanim’ punjačima, kao dio projekta e-Bus. Ovi punjači bili su veoma kompleksni, sa mnogo pokretnih dijelova, dok bežični punjač nema pokretnih dijelova i pouzdaniji je u radu.