Proizvodnja biogasa iz otpadnih materijala, za upotrebu kao goriva za grijanje nije nova. A Scania već godinama radi sa biogasom, kao alternativnim i održivim izvorom energije. Nekoliko inovativnih istraživanja u kojia je Scania uključena, mogla bi dodatno razviti tehnologiju za proizvodnju električne energije.

Tako Scania sarađuje sa švedskim proizvođačima biogasa iz komunalnih otpadnih voda.

U saradnji sa stručnjacima za proizvodnju energije iz Linköping Tekniska verken, Scania Engines trenutno testira jedan od svojih motora koristeći sirovi gas, biogas koji nije tretiran. To znači da taj gas nije prošičćen, kako bi se uklonile otpadne vode, ugljen dioksid i druge čestice, što je inače praksa u proizvodnji komprimiranog prirodnog gasa, koji služi kao gorivo za vozila. Umjesto toga, gas se uzima direktno iz digestionih komora, koje razgrađuju organski otpad, koji se koristi u svom sirovom stanju, kao gorivo za Scania motor. Obavljeno je više od 600 sati testiranja.

Scania se nada, da ako motor može raditi sa sirovim gasom, proces proizvodnje biogasa za proizvodnju električne energije će biti još brži i jeftiniji, i još jedan vrijedan izvor alternativne energije iz recikliranog materijala.

Ideja je još uvijek u eksperimentalnoj fazi.

„Radili smo sa Tekniskom verken u posljednje dvije godine, u početku sa komprimiranim prirodnim gasom, a počeli smo da testiramo sirovi gas početkom 2017. godine. U septembru 2017. obavili smo najnoviji ciklus testiranja i očekujemo nove rezultate u narednim mjesecima“ objašnjava Holger Mattsson, projektni koordinator u Scania Engines.

LINKÖPING, SWEDEN, s lijeva: Sören Nilsson Påledal (Tekniska Verken) i Mikael Wollschläger (Scania Engines) Photo: Jeppe Gustafsson

„Veoma smo zadovoljni saradnjom, jer je vrlo lako raditi sa Scaniom. Kada god smo imali problem, riješili smo ga zajedno bez ikakvih poteškoća. Bilo je dobro iskustvo raditi sa kompanijom koja je lider u Švedskoj i u Evropi“  za proizvodnju električne energije “rekao je Erik Nordell je inženjer za razvoj u kompaniji Tekniski verken, koji koordinira rad sa Mattssonom i njegovim Scania timom.

Tekniska verken proizvodi komprimirani prirodni gas (CNG), koji se koristi kao gorivo za vozila. Grad Linköping, koji je vlasnik kompanije, za autobuski sistem koristi isključivo CNG.

Još bliže kući, Scania planira saranju sa Telge Återvinningom u Tveti, Södertälje, pogonom za reciklažu otpada u vlasništvu vijeća Södertälje. Na Scanijinoj podstanci, sprovode se testovi, kako bi se utvrdilo kako Scania motori mogu da rade na jednostavnom gasu – drugim riječima, gasu koji se dobija direktno sa deponija.

To znači, uzimanje plina direktno sa deponije, bez prerade ili nadogradnje. Iako je Tveta prestala da koristi deponiju devedesetih godina, biogasni nusproizvod od procesa raspada organskog otpada, i dalje će biti dostupan, do 30 godina kasnije.

„Postoje deponije širom svijeta, a ako možemo efikasno koristiti niži kvalitet goriva, koji dolazi direktno iz ovih izvora, postoji ogroman potencijal za tržište i za potrošače“ objašnjava Mattsson.

Za proizvodnju električne energije, koriste se 16-litarski motori Scania V8, prilagođeni za korištenje biogasa pod niskim pritiskom. Motor može raditi (na preklop) sa 1.500 ili 1.800 o/min, sa primarnom snagom od 333, odnosno 426 kW. Kontinualna snaga330 kW (50 Hz), 350 kW (60 Hz).