Za razliku od putničkih automobila, dizajn kamiona se mijenja mnogo sporije, pa se savremeni kamioni, bar spolja, ne razlikuju značajno od onih prije 30 – 40 godina.

S druge strane Audi HMV Concept je potpuno drugačiji, i izgleda futuristički. Ipak, radi se samo o nezvaničnoj studiji tegljača budućnosti, koncepnoj viziji, koju je u nekoliko crteža predstavio dizajner Jeremy Dodd.

Pretpostavka je da bi takav tegljač, sa Audijevim prstenovima, imao električni pogon i da bi se mogao kretati potpuno autonomno, ipak, dug je put od ideje do realizacije.