Platooning je vožnja kamiona u konvoju sa ciljem postizanja ušteda. Naime, kamioni se povezuju elektronski, putem Wi-Fi konekciju u V2V (Vehicle-to-Vehicle) komunikaciju, uz ostvarenje interakcije sa sistemima sigurnosti i asistencija. Kamioni se kreću konkvoju, na malom rastojanju između njih, čime se smanjuje otpor zraku, te ostvaruje ušteda goriva do 12%. Osim toga, dovoljno je da se vozač nalazi samo u prvom kamionu u konvoju, jer će ga svi ostali kamioni pratit, pravovremeno ubrzavati, usporavati, kočiti, mijenjati traku… , te na taj način ostvarivati poluautomatsku vožnju, što je još jedan korak ka autonomnoj vožnji.

Daimler je već pokazao da kamioni Mercedes-Benz u Evropi i Freightliner u SAD-u, mogu koristiti platooning, te je takav ekspreiment obavljen i u Japanu, sa kamionima Fuso Super Great.

„Prije dvije godine, demonstrirali smo kamionima Mercedes-Benz u Evropi, da se platooning može izvesti veoma je povoljno. Trenutno, razvijamo tehnologiju sa Freightlinerom na javnim putevima u SAD-u. Japan je ključno tržište za nas, tržište koje je u spremno na promociju novih tehnologija. Učestvujemo u inicijativi japanske vlade, da unaprijed podstaknemo napore u Aziji, i da ostanemo u vodstvu u razvoju ove tehnologije“ rekao je Martin Daum, član uprave Daimler AG, odgovoran za kamione i autobuse.

Testne vožnje će se odvijati u peroidu od 23 januara do 1 februara na cesti Shin-Tomei, jugozapadno Tokia i Kita-Kano, sjeverno od Tokia. Ovi eksperimenti sprovode se pod inicijativom japanskog ministarstva ekonomije trgovine i industrije (METI) i ministarstva zemlje, infrastrukture, transporta i turizma (MLIT), kao dio državne strategije Future Strategy 2017, pokrenute protekle godine.

Primjenom ovakvih tehničko-tehnoloških rješenja, vlada Japana bi pokušala riješiti ili bar ublažiti nekoliko problema, kao što su smanjenje potrošnje goriva, smanjenje zagađenja i angažman manjeg broja vozača, budući da su vozači deficitarno zanimanje u Japanu.