Od prvog dana ove godine, u glavnom gradu Belgije postoji nova zona, sa nižom emisijom izduvnih gasova.

Naime, u Brusselsu važe nova pravila o upotrebi motornih vozila u novoj ekološkoj zoni. To od vozača i logističkih kompanija zahtijeva veću pažnju, a više detalja je raspoloživo na zvničnom portalu www.lez-belgium.be .

Nova pravila važe za čitavo gradsko područje sa 19 opština, a da bi ušla u ovu zonu, sva evropska vozila moraju biti registrovana u opštinskoj bazi podataka. Starija, vozila sa izduvnim gasovima koji više zagađuju životnu sredinu, postepeno će se isključivati iz saobraćaja. Za sada, ova uredba se odnosi samo na stanovnike Belgije, dok stranci neće biti u obavezi registracije prije ljeta ove godine.

Zbog toga bi vozači trebali da se kontinuirano informišu, a sva pravila su već vidljiva na interaktivnoj mapi. Pored toga, web stranica pruža važne informacije o postojećim i planiranim zonama niske emisije i Belgiji, kao i o onome, što se u ovoj oblasti događa u okolnim državama.

Nova ekološka zona u Brusselsu površinu od 161 km² sa 1,2 miliona stanovnika. Sa zapada i sjevera ograničena je međunarodnim putem E19, sa istoka međunarodnim putem E40, a na jugu opštinom Watermael-Boitsfort. Ograničenja ne važe za same međunarodne puteve E19 i E40, a izuzeta su i četiri Park&Ride parkirališta, koja u smještena na granici zone (Céria Coovi, Stalle /Ukkel/, Kraainem /Sint-Lambrechts-Woluwe/ i Esplanade /Brussels city/).

Nova ekološka pravila u Brusselesu su trajna, znači vaše 24 sata dnevno. Od 1. januara 2018. u zonu nije dozvoljen ulazak kamionima kategorije N1, autobusima kategorije M2, M3 i vozila kategorije M1 koji ne ispunjavaju standarde emisije EURO 2. Motocikli kategorije L, kamioni kategorije N2 i N3, kamperi i vozila starija od 30 godina (oldtimeri), za sada ne podliježu ograničenjima.

U narednim godinama, u periodu od 2019 – 2025., postepeno će se uvoditi ograničenja, za vozila da sizelskim motorima u četiri faze, a za vozila sa benzinskim motorima u dvije faze.

Provjeru usaglašenosti vozila s ovim uredbama sprovode kamere nadležnih službi. Tip vozila, emisioni standardi EURO i klase za registraciju kojima je dozvoljen ulazak u ekološku zonu u Brusselsu mogu se naći u opciji menija Sticker for Brussels, a kazne za nepoštovanje novih ograničenja iznose 150-350 eura.