Prvi zglobni autobusi Mercedes-Benz Citaro hybrid izašli su iz tvornice i započinju sa redovnim saobraćajem kod operatera Stuttgarter Strassenbahnen AG (SSB).

Daimler je nedavno prikazao novu hibridnu tehnologija, koja uz dizelske mtore sa niskom potrošnjom goriva i niskim emisijama polutanata, koristi i ekeltromotor,sa kojim se potrošnja goriva smanjuje za dodatnih 8,5%.

Naime, prilikom usporavanja i kočenja, kinetička energija se konvertuje u električnu, te pohranjuje u kondenzatore smještene u krovnoj konstrukciji autobusa, tzv mild hybrid storage (MHS). Prilikom kretanja autobusa sa stanice, aktivira se elektromotor (48 V), snage 14 kW, sa 220 Nm obrtnog momenta, koji pomaže dizelskom motoru da autbus krene sa stanice i ubrza do putne brzine.

Kao i kod konvencionalnih autobusa ovog tipa, servisni interval je 60.000 km, što otpilike odgovara godišnjoj kilometraži.

Osim hibridnog sistema, kod ovog autobusa primjenjena je još jedna inovacija nazvana intelligent eco steering. To je elektrohidraulički sistem upravljača, koji se aktivira, kada vozač okreće volan. Naime, kod konvencionalnih hidrauličkih sistema upravljača, asistencija je uvijek u radu, dok se ovaj sistem aktivira samo po potrebi, čime se smanjuje ukupna potrošnja energije. Sistem intelligent eco steering je dio standardne opreme autobusa Citaro hybrid.

„Sa hibridnim Citarom ostvarujemo cilj, da dizelski motori postanu još ekonomičniji, uz optimiziran stepen elektrifikacije, za maksimalnu ukupnu ekonomsku efikasnost“ objašnjava Rüdiger Kappel, prodajne menadžer Mercedes-Benz Buses.