Volkswagen Commercial Vehicles je paralelno sa razvojem aktuelne generacije Craftera, razvijao i njegovu električnu verziju e-Crafter.

Kako bi ovaj model što bolje zadovoljio potrebe korisnika, upravo započinje testna faza u koju su uključeni veliki kupci u Njemačkoj, Velikoj Britaniji, Holandiji i Švedskoj, koji će vršiti testove u realnim uslovima svakodnevne ekspolatacije, a testovi će trajati do polovine 2018. godine, kako bi e-Crafter bio spreman za tržišnu ekspanziju u septembru.

„Razvili smo novi e-Crafter sa kupcima – za kupce. Stoga sada uključujemo odabrane flotne operatere u početnu fazu, tako da će njihova zapažanja u svakodnevnom radu sa vozilima uticati na konačan izgled i  moućnosti kombija sa nultom emisijom.“ rekao je Dr Eckhard Scholz predsjednik menadžementa Volkswagen Commercial Vehicles.

Korisnici će testirati vozila u realnim uslovima, vozeći svakodnevno na relacijama dužine 70 do 100 km.

e-Crafter je stvoren za tipične zadatke urbane dostavne sa čestim zaustavljanjima. Pokreće ga elektromotor snage 100 kW, Li-Ion baterija kapaciteta 35,8 kWh osigurava autonomiju od 160 km, a maksimalna brzina ograničena je na 90 km/h.

Baterijski blok smješten je u podnicu, kako bi tovarni prostor zadržao zapreminu od 10,7 m3, sa tovarnom širinom od 1.380 i visinom od 1.861 mm. Maksimalni tovarni kapacitet je 1 – 1,75 tona (u zavisnosti od izvedbe), dok se punjenje može obavljati punjačem snage 40 kW, koji bateriju može dopuniti do 80% kapaciteta u vremenu od 45 minuta, ili koristiti „kućni“ punjač (220 V), snage 7,2 kW, koji će potpuno napuniti bateriju u vremenu od 5 sati i 20 minuta (preko noći).