Iveco, pionir u primjeni prirodnog gasa u transportnoj industriji, učestvuje u ovogodišnjem Plavom koridoru „Blue Сorridor-2017: Iberia – Baltia”.

Stralis NP je prvi kamion na prirodni gas, koji je posebno kreiran za dugolinijski transport, a može raditi na komprimirani ili tečni prirodni gas. Sa svojim učešćem, Iveco ima za cilj da podrži razvoj primjene prirodnog gasa, za koji smatra da je najbolja i jedina zrela alternativa dizelskom gorivu za održivu transportnu industriju.

Rally „Blue Corridor-2017: Iberia-Baltia“, koji promovira i organizuje Gazprom grupa i Uniper, okuplja predstavnike energetskih i logističkih kompanija, proizvođača vozila i operatere na tržištu, kako bi pokazali koristi prirodnog gasa kao goriva budućnosti.

Okupljanje je zvanično počelo svečanom ceremonijom u Carregadu (Lisabon), odakle će učesnici voziti širom Evrope do Sankt Petersburga. Karavana će preći rastojanje od više od 5.500 km, te tako pokazati napredak ostvaren u razvoj infrastrukture prirodnog gasa u Evropi, potvrđujući održivost ovog goriva.

Pored rute „Blue Corridor-2017: Iberia – Baltia“, karavana će se zaustaviti na seriji okruglih stolova u kojima će predstavnici gasne industrije, transportnih kompanija i vladinih zvaničnika razgovarati o tehnološkim i pravnim aspektima korištenja prirodnog gasa u transportu, kao i ekološke, ekonomske i socijalne koristi ovog alternativnog goriva.

Finiš ovog svojevrsnog Rallya, planiran je 5. oktobra i poklapa sa Međunarodnim forumom za gas (St. Petersburg International Gas Forum).

Karavana će se zaustaviti i u postrojenju Iveco u Ulmu, u Njemačkoj, gde će ovaj proizvođač biti domaćin okruglog stola za kupce i druge zainteresovane strane u razvoju prirodnog gasa u transportnoj industriji.

Iveco učestvuje sa tegljačem Stralis NP AS440S40T / P, kojeg pokreće motor Cursor 9 LNG/CNG, sa 400 KS i 1.700 Nm obrtnog momenta i autonomijom od 1.500 km.

Ovogodišnje izdanje relija, fokusirano je na tečni prirodni gas za teretni saobraćaj. Ovo održivo gorivo kombinuje prednosti odličnih ekoloških performansi, sa niskom troškovima i pruža održivu alternativu dizelu za teretni saobraćaj.

U nedavno objavljenoj studiji njemačko ministarstvo transporta i infrastrukture (BMVI) identificira tečni prirodni gas (LNG), kao najprimjenljivije rješenje za prevoz na velike razdaljine, kratkoročno, i u narednih 10 – 15 godina. Ovaj fokus na tečni prirodni gas konvergira se sa Ivecovom vizijom budućnosti sektora, kao sljedeći korak na putu održivog transporta.

Iveco je u proteklih 20 godina postao tržišni lider u primjeni prirodnog gasa, sa više od 22.000 prodanih vozila, koje koriste ovo gorivo.