Inženjeri i dizajneri kompanije Renault Trucks započeli su rad na novom proizvodnom procesu – metal 3D printing, sa kojim će povećati proizvodnost, poboljšati performanse i smanjiti ukupnu masu motora.

Metal 3D printing tehnologija budućnosti veoma brzo postaje stvarnost, a kompleksni dijelovi se već uspješno testiraju u Euro VI motorima.

U Renault Trucks Lyon Powertrain Engineering odjeljenju već se uspješno koristi proizvodni proces u kojem se dijelovi proizvode na metal 3D printeru. Takvim proizvodnim postupkom moguće je proizvesti gotovo sve dijelove motora, a u Renaultu su ih proizveli 200, uspješno ugradili u motor, koji je proveo 600 radnih sati na ispitnom pultu bez ikakvih poteškoća.

Naime, korištenjem metal 3D pritera, proizvedeni su dijelovi za prototip 4-cilindarskog motora DTI 5 Euro VI step C, kojem je na taj način masa smanjena za 25%, odnosno za 120 kg.

„Cilj projekta je demonstracija pozitivnih efekata ovakvog načina proizvodnje motora. Ovaj proces omogućio je značajno smanjenje mase dijelova motora“ objašnjava Damien Lemasson, projekt menadžer u Renault Trucks, te nastavlja: „Testovi koje smo proveli dokazuju trajnost dijelova proizvedenih na ovaj način, pa upotreba metal 3D printera nijse samo kozmetika.“

Ovakav proizvodni postupak otvara nove razvojne mogućnosti. Proces printanja je zapravo dodavanje materijala sloj-po-sloj i može se koristiti za stvaranje kompleksnih oblika i formi, kao i optimizaciju veličine svakog dijela zasebno, te tako i smanjenja broja potrebnih funkcionalnih dijelova.

„Sa ovakvim proizvodnim procesom moguće je stvarati motore sutrašnjice, koji će biti lakši i funkcionalniji, te tako nuditi optimalne performanse“ dodaje Lemasson.

Renault Trucks će nastaviti sa istraživanjima i razvojem ove proizvodne tehnologije, budući da su inicijalni testovi pokazali dobre rezultate.

Ovakav proizvodni postupak donosi brojne prednosti ne samo za budućnost, već stvara mogućnost proizvodnje pojedinačnih rezervnih dijelova, kakvi se više ne mogu naći u skladištima.