Scania će na osnovu vlastite napredne tehnologije stvoriti prvi u svijetu sistem za autonomnu vožnju u konvoju (platooning). Prvi takav sistem će saobraćati na lučkim terminalima u Singapuru.

Cilj je stvoriti konvoj od četiri kamiona, jednog vodećeg i tri koja će ga autonomno pratiti, sa potpuno automatiziranim procesm utovara i istovara.

„To je budućnost održivog transportnog sistema“ kaže Claes Erixon, voditelj istraživanja i razvoja u Scaniji, te dodaje „Ovo je prilika da demonstriramo naše vodstvo i tehnologiju na ovom polju, gdje postoji potencijal značajnog smanjenja utjecaja transporta na okoliš.“

Ovaj višegodišnji projekat, odvija se u organizaciji ministarstva transporta i lučkih vlasti Singapura, a među učesnicima projekta su Scania i Toyota.

Naime, poveziavnje kamiona u vodove, odnosno konvoje (platooing) omogućuje uštedu goriva od 12%. To se postiže tako što se prateći kamioni primiču vodećem, te na taj način smanjuju otpor zraka. Kamioni su povezani kako bi se omogućio što manji razmak između njih. Patner u projektu je kompanija Ericson, koja je pripremila poseban komunikacioni sistem između kamiona.

Ovaj projekat će se odvijati u dvije faze. U prvoj fazi, fokus će biti na kreiranju i testiranju, te adaptiranju tehnologije lokalnim uslovima. To će biti provedeno u istraživačkim centrima Scanije i Toyote u Švedskoj i Japanu. Druga faza će se sastojati u lokalnom testiranju i razvoju, što će biti provedeno u Singapuru.

Prednost ovakvog sistema, ogleda se u mogućnosti, da vozač bude prisutan samo u vodećem kamionu, dok bi ostali vozili autonomno. Na taj način bi se ne samo smanjila potrošnja goriva i zagađenje okoliša, već bi se i podigao nivo sigurnosti za sve učesnike u saobraćaju.