Student dizajna Johannes Schmutzler, sa Offenbach University of Art and Design, kao svoju završnu tezu, pikazao je flexHVC – Flexible Humanitarian Vehicle Concept, odnosno koncept vozila koje se može kretati po svim terenima, za transport oboljelih i povrijeđenih pacijenata, a može poslužiti i kao pokretni hirurški centar.

Efikasna zdravstvena zaštita u izbjegličkim kampovima i ratom zahvaćenim zonama je veoma zahtjevan logistički izazov. Kako bi se uhvatio u koštac sa takvim izazovom Johannes Schmutzler je zamislio vozilo skrojeno upravo prema takvim potrebama. Takvo vozilo treba biti fleksibilno i upotrebljivo u svim zamislivim situacijama sa kojima se susreću humanitarne organizacije, što i sam naziv opisuje Flexible Humanitarian Vehicle Concept.

U skladu sa zahtjevima, podršku u projektu pružio je MAN Truck & Bus u obliku šasije kamiona MAN GL 8×8, iako je moguće korištenje sličnih modularnih šasija sa kofiguracijama 6×6 ili 4×4, u zavisnosti od konktrenih potreba.

„flexHVC zasniva se na fleksibilnosti, prostranosti i velikih mogućnosti, svojstvenih autobusima.“ objašnjava Stephan Schönherr, podpredsjednik dizajna u Bus at MAN Truck & Bus, koji je bio supervizor u realizaciji teze.

flexHVC je podijeljen u tri dijela: kabina i prostor za život četveročlane posade smješteni su naprijed, srednji dio, sa velikim vratima omogućuje brz ulazak i izlazak iz vozila, dok je stražnji dio osposobljen za prihvat različitih modula, bilo sa 6 bolesničkih kreveta ili potpuno opremljene sale za operacije.

MAN_flexHVC2_kamioni_ba

Donji dio šasije je oklopljen i pruža zaštitu u ratnim zonama, a veliki modeli sa dugačkom četveroosovinskom šasijom mogu prihvatiti 2 modula odjednom. U takvim slučajevima medicinsko osoblje može koristiti sve vrste medicinske dijagnostičke opreme, te takvo vozilo pretvoriti u bolnicu na točkovima.

Sva oprema i moduli su dizajnirani i svojim dimenzijama usklađeni sa standardnim ISO kontejnerima, što olakšava transport do potrebne destinacije, a funkcionalni elementi su integrisani u novi MAN-ov dizajnerski jezik budućnosti.

„Za MAN-ov dizajnerski tim, uvijek je osvježenje kada osjete zdravu kreativnost studenata i  njihovih ideja sa kojima ulaze u svijet korisnika. Ovaj studentski projekat je je dvostruki dobitak. Studentima daje mogućnost da diskutuju o svojim idejama sa iskusnim dizajnerima proizvođača komercijalnih vozila, te otvara mogućnosti za istraživanje i unaprijeđenje već postojećih projekata.“ dodaje Schönherr.

P_Bus_MAN_flexHVC1_width