Prilikom radova na cesti, posebno na autoputevima, neophodna su prateća sigurnosna vozila sa vidljivom opremom koja upozorava vozače na odvijanje radova. Unatoč činjenici da su takva vozila veoma vidljiva, naleti neopreznih vozača na njih nisu rijetkost, što uzrokuje materijalnu štetu i nepotrebne žrtve.

MAN se udružio sa još sedam partnera u projektu njemačkog saveznog ministarstva za privredu i energiju (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie), fokusiranom na korištenje automatiziranih vozila bez vozača na javnim mjestima u saobraćaju, sa ciljem stvaranja automatiziranog kamiona koji nosi odgovarajuće oznake upozorenja.

Vožnja bez vozača je bitan komponenta ove inicijative i predstavlja izazov za proizvođača i partnere u projektu, sobzirom na funkcionalnost, sigurnost i kvalitet vozila. Kočioni sistem, sistem upravljanja, te senzorski i softverski sistemi moraju zadovoljavati najviše kriterije, vezane za sigurnost odvijanja saobraćaja.

MAN_E_aFAS_kamioni_ba (3)

Koliko je to moguće, koriste se već postojeći standardizirani sistemi kamera i radara, a uključeni su novi za detekciju objekata, traka i drugih vozila uključenih u radove, budući da je sa njima potrebo ostvariti jedinstvenu komunikaciju. Nova tehnologija podržava bežični prenos relevantnih informacija između vozla, a prototip će biti testiran na autoputevima u Hessenu.

MAN_E_aFAS_kamioni_ba (2)