Scania je objavila rezultate poslovanja tokom prvih 6 mjeseci ove godine, te zabilježila neto prodaju u visini od 50.110 miliona SEK, što je za oko 7% više u odnosu na isti period prošle godine (46.798 miliona SEK).

U segmentu teških kamiona, Scania je na svjetsko tržište, u prvih 6 mjeseci ove godine, isporučila 36.974 kamiona, što je za 9% više u odnosu na isti period 2015, kada je ukupno isporučeno 33.839 kamiona. Kao što se i očekuje, najviše kamiona isporučeno je na evropsko tržište, čak 25.923, što predstavlja povećanje za 23% u odnosu na prošlu godinu. Sa ovim brojem isporučenih kamiona, Scania zauzima tržišni udio u Evropi od 17,1%. Najveći pad prodaje, od 18% zabilježen je u Latinskoj Americi, gdje je isporučeno 3.157 kamiona. U istom ovom periodu, Scania je zaprimila 39.124 narudžbe, što predstavlja povećanje za 3 %, u odnosu na isti period prošle godine.

Kada govorimo o autobusima, Scania je u posmatranom periodu isporučila 3.336 autobusa, što je za 6% više nego godinu ranije. Najzastupljenije je evropsko tržište, gdje Scania zauzima nešto preko 7% tržišnog udjela, a za ovog proizvođača, sve interesantnije je tržište Afrike i Okeanije, gdje je zabilježen porast od značajnih 55%. Posebno ohrabruje činjenica da broj narudžbi za autobuse raste, pa je u posmatranom periodu primljeno 4.795 narudžbi, što predstavlja značajno povećanje za 29%, u odnosu na isti period prošle godine.

U proteklom periodu, Scania je investirala značajna sredstva u razvoj nove generacije kamiona, koja će biti predstavljena krajem ovog mjeseca, što će se sasvim sigurno povoljno odraziti na buduće poslovanje ove kompanije.