Ove godine MAN Truck & Bus će isporučiti ukupno 60 MAN Lion City CNG i 27 Lion City Hybrid autobusa transportnim kompanijama u Madridu (EMT) i Barceloni (TMB).

Španija posvećuje veliku pažnju smanjenju zagađenja, pa većina novih autobusa namijenjenih gradkom saobraćaju koristi alternativna pogonska rješenja, kao što su plin (CNG) ili vozila sa hibridnim pogonom. Trenutno, gotovo 30% autobusa u gradskom saobraćaju, posebno u velikim gradovima i turističkim centrima, kao đto su Madrid i Barcelona koristi takav pogon. Uz to, nova vozila imaju integrisane sisteme za gašenje požara, prostor za smještaj invalidskih kolica, free Wi-Fi, ugrađene multimedijalne ekrane i USB portove.

„Veoma smo zadovoljni rezultatima koje smo postigli, kako u Barceloni iu Madridu. Posebno u Barceloni, kompanija TMB će preuzeti sva vozila koja smo u početku ponudili, što znači da smo već postigli udio od 35,9 % od ukupne ponude. U Madridu, MAN već ima udio od 30% novih gradskih autobusa, naručenih za 2016. i sada ima najveći broj hibridnih autobusa u ovom gradu“, ističe Manuel Fraile, direktor autobusa MAN Truck & Bus Iberia.

MAN se na taj način jasno oslanja na svoju ekspertizu u području CNG i hibridnog pogona, a ukupno 42 CNG autobusa će proizvesti lokalni MAN-ov partner, Burillo.

„U mogućnosti hibridnih autobusa MAN smo se već uvjerili,“ dodaje Francisco González Balmas, tehnički direktor TMB u Barseloni: „Autobusi MAN Lion City Hybrid su održali odličan balans tehnologije i ekonomije, što je već dokazano tokom prvih vožnji 2010. Osim toga, MAN daje stalnu servisnu podršku, direktno na licu mjesta, što je TMB-u od velikog značaja, jer su prekidi u radu službi svedeni na minimum.“

P_Bus_EOT_EMT_02_kamioni_ba