Prema najnovijim istraživanjima koja je provela Scania u saradnji sa KTH (Royal Institute of Technology) iz Stockholma, pimjenom kompozitnih materijala za izradu šasije, moguće je smanjiti masu do 40%.

Naime, primjena modernih kompozitnih materijala igra sve veću ulogu u automobilskoj industriji, pa se u skladu s tim očekuje i sve veća primjena u gradnji teretnih vozila, posebno distributivnih kamiona i autobusa. Prednosti ovakvih materijala ogledaju se u njihovim odličnim mehaničkim svojstvima i maloj masi, ali i tehnikama spajanja, što pojednostavljuje izgradnju, smanjuje broj potrebnih dijelova, kao i elemenata za spajanje.

Na istraživanju potencijala korištenja lakih materijala na teretnim vozilima, angažovan je istraživač Magnus Burman iz KTH, koji tvrdi: „Naša istraživanja pokazuju da se smanjenje mase do 40%  može postići ako ključne nosive dijelove, zamijenjenimo sa lakšim materijalima.“

Smanjenje mase vozila, tzv strukturne mase, znači više tereta i robe, a to je i velika prilika za očuvanje okoliša i uštedu energije.

„Distributivni kamioni često prevoze kabastu robu, tako da smanjenje mase ponekad ne igra značajnu ulogu, ali autonomija električno pokretanih kamiona značajno ovisi o ukupnoj masi, pa smanjenje mase znači povećanje radnog dosega.“  dodaje Burman.

Kompozitni materijali, trenutno imaju visoku cijenu, ali kada se gleda iz perspektive životnog ciklusa, to je dobar izbor, čak i u ekonomskom smislu.

„Uz malu masu, kompozitni materijali pružaju visoku čvrstoću i krutost, a zamor i starenje materijala, generalno, nisu problem,“ kaže Burman, „Kompozitni materijali nisu podložni koroziji i ne degradiraju na isti način kao kovinski materijali i metalne konstrukcije.“

„Vozila sutrašnjice će biti pravljena od različitih kompozitnih materijala, s fokusom na masu i funkcionalnost. Mi jednostavno želimo da imamo pravi materijal na pravom mjestu, odnosno veći stepen integracije različitih materijala i njihovih svojstava. To otvara potpuno nove mogućnosti u procesu dizajniranja i proizvodnje.Usuđujem se reći da će transportna vozila budućnosti biti drugačija od današnjih, kada je u pitanju izgled, a kako, ostaje da se vidi.“ nastavlja Burman.

Lagane samonosive strukture, mogle bi zamijeniti tradicionalne okvire i nosive elemente. Scania je proizvela viziju lagane integralne šasije od karbonskih vlakana i kompozitnih materijala, prilagođenu za upotrebu na električnim vozilima sa velikom autonomijom. Lagana samonosiva struktura i dizajn koncepta pozajmljeni su iz avionske industrije, a prostor za baterije nalazi se u sredini, između osovina, radi boljeg raspoređivanja mase.