Nakon dvogodišnjeg razvoja, prvi dvospratni autobus na plin, spreman je za završne testove koji će biti obavljeni na 400 km dugom putu iz luke u Gothenburgu do Scanijinog tehničkog centra u mjestu Södertälje, gdje će se obaviti finalna podešavanja.

Naime, autobus je razvijen i sastavljen u Velikoj Britaniji uz partnerstvo sa Vehicle Integration Limited i Alexander Dennis Limited, te takav dopremljen u Švedsku.

New_DD_gas_ (5)

Autobus je razvijen kao odgovor na zahtjeve sve većeg broja korisnika, budući da britanski operatori već koriste (jednospratne) autobuse na plin, pa operator Reading Buses raspolaže flotom od 34 takva autobusa, još od 2013. godine.

Interes, posebno britanskih operatora za autobusima na plin, postaje sve izraženiji, posebno imajući u vidu da je cijena niža u odnosu na dizel gorivo, te da su emisije polutanata, također značajno manje.

New_DD_gas_ (2)

Ipak, konstruktori se susreću sa brojnim problemima. Prije svega, u ove svrhe najčešće se koristi CNG (komprimirani prirodni plin), pa je rezervoare najjednostavnije smjestiti na krovnu površinu. Međutim, zbog ukupne visine dvospratnih autobusa, rezervoari se smještaju u pregradak ispod stepenica, te u poseban odjeljak iza vozačevih leđa. Drugi problem vezan je uz sistem hlađenja, budući da motori na plin emituju više toplote, a kod dvospratnih autobusa motorni prostor je nešto manji u odnosu na uobičajene jednospratne autobuse.

New_DD_gas_ (4) New_DD_gas_ (6) New_DD_gas_ (7)

Sve ove probleme, inženjeri su uspješno riješili, a za uzvrat se dobijaju ekonomični autobusi, koji koriste gorivo iz održivih izvora, te zadovoljavaju stroge ekološke zahtjeve po pitanju štetnih emisija, kao i nivoa buke.

New_DD_gas_ (3)